Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
Έτος Έκδoσης: 2011
ISBN: 978-960-418-164-3
Αρ.Σελίδων:172
Αρ. Έγχρωμων Εικόνων: 96
Αρ. Ερωτήσεων με Πολλαπλές Επιλογές :200

 

.

 


Η έκδοση του Διδακτικού Βιβλίου που αφορά τα ΠΟΛΥΜΕΣΑ λειτουργεί συμπληρωματικά με ανάλογα βιβλία πολυμέσων που διαπραγματεύονται θέματα τεχνολογίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικού ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών χωρίς όμως να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες. Αποτελείται από τρία μέρη: το πρώτο Κεφάλαιο είναι μία εισαγωγή στην πληροφορική και παρέχει στοιχεία σχετικά με τις τεχνολογίες και το λογισμικό, όσο αφορά τις πολυμεσικές εφαρμογές. Εστιάζεται περισσότερο στα μέρη εκείνα του ηλεκτρονικού υπολογιστή που παρέχουν πληροφορίες για την κάρτα γραφικών, την οθόνη επεξεργασίας των γραφικών, ενώ δίνει μία σύντομη περιγραφή για τις συσκευές DVD ως αποθηκευτικά μέσα. Στο δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται πολυμεσικές εφαρμογές που έχουν κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά και επιχειρείται να αποτυπωθεί πώς έχουν χρησιμοποιηθεί στην πράξη τα διάφορα μέσα πληροφορίας, δηλαδή πώς χρησιμοποιείται το κείμενο, ποιός είναι ο ρόλος της εικόνας και του ήχου, τί δυνατότητες έκφρασης έχει το βίντεο και το animation. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζονται πέντε εφαρμογές πολυμέσων, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί με διαφορετικές τεχνολογίες και σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους. Η κάθε παρουσίαση γίνεται μέσα από κείμενο και εικόνες, ενώ παράλληλα τονίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες τους. Οι εφαρμογές είναι οι εξής:
" CD-ROM "Μελίνα": Παρουσίαση της ζωής της Μελίνας Μερκούρη.
" CD-ROM "Ακρόπολη": Παρουσίαση των κινητών εκθεμάτων του μουσείο της Ακρόπολης.
" CD-ROM "Περίπατος στον Παρθενώνα": Παρουσίαση του γλυπτού διακόσμου του Παρθενώνα.
" Εκπαιδευτικό λογισμικό για την Ιστορία: Ανάπτυξη οκτώ θεματικών ενοτήτων ως υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της Ιστορίας.
" Εκπαιδευτικό λογισμικό "ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ": Ανάπτυξη εποπτικού υποστηρικτικού υλικού για το μάθημα της Ιστορίας.
Στη συνέχεια, για κάθε μέσο πληροφορίας, παρουσιάζονται σύντομα οι τεχνολογίες του καθώς και τα ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα και εφαρμογές που επιτρέπουν την επεξεργασία και εφαρμογή του. Η παρουσίαση του κάθε μέσου συμπληρώνεται με παραπομπές στις πολυμεσικές εφαρμογές που παρουσιάστηκαν προηγούμενα. Έτσι, φαίνεται στην πράξη πώς το κάθε μέσο έχει χρησιμοποιηθεί σε ποικίλους ρόλους σε ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο πολυμεσικών εφαρμογών.

Στο τρίτο Κεφάλαιο, παρουσιάζονται 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω σε διάφορα θέματα από το χώρο των πολυμέσων. Οι πηγές για την απάντηση των ερωτήσεων δεν βρίσκονται αποκλειστικά στο παρόν βιβλίο, αλλά στη βιβλιογραφία και σε άλλες πηγές, τις οποίες ο αναγνώστης καλείται να ανακαλύψει. Για κάθε ερώτηση, αναγράφεται η σωστή απάντηση και μια σύντομη αιτιολόγησή της. Υπάρχουν ερωτήσεις, για τις οποίες μόνο μία απάντηση είναι σωστή και ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων. Οι ερωτήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων στον τομέα των πολυμέσων και σχετίζονται με τεχνολογικά θέματα, θέματα λογισμικού και εφαρμογών. Ο αναγνώστης μπορεί να αξιοποιήσει τις ερωτήσεις, τόσο για να αξιολογήσει τις γνώσεις του στα πολυμέσα, όσο και για να ανακαλύψει το εύρος των θεμάτων που συνιστούν τον όρο πολυμέσα.
Στο τέλος δίνεται μια ενδεικτική βιβλιογραφία, στην οποία ο αναγνώστης καλείται να προστρέξει για να ανακαλύψει περισσότερες πληροφορίες για τα χρησιμοποιούμενα μέσα, την τεχνολογία τους, το ρόλο τους και τον τρόπο χρησιμοποίησής τους. Επίσης, στη βιβλιογραφία, ο αναγνώστης μπορεί να ανακαλύψει υλικό για την περαιτέρω τεκμηρίωση των απαντήσεων στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Στη βιβλιογραφία παρέχεται και υλικό που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ενασχόληση με επιλεγμένα πολυμεσικά θέματα. Η βιβλιογραφία αποτελείται από πρόσφατες ερευνητικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών) και ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Το μάθημα της Πληροφορικής και των Πολυμέσων δεν εντάσσεται μόνο στα πλαίσια της εισαγωγικής διδασκαλίας, αλλά και ως ανεξάρτητο μάθημα, υποχρεωτικό ή κατ' επιλογή, συνήθως σε ανώτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο, ακόμη και ως ανεξάρτητη θεματική ενότητα σε μεταπτυχιακά διπλώματα εξειδίκευσης. Επίσης σε Καθηγητές Πληροφορικής. Η συγγραφή του βιβλίου στηρίχθηκε στην πολυετή εμπειρία των συγγραφέων στα ιδρύματα που υπηρετούν και προσφέρουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.